©2016 BY MOMENTO   |   DESIGNED BY ELINOR NAOR

קופסת מומנטו עוברת שדרוג

של מומנטו
Show More
1
2
מסמנים בעפרון על גבי נייר העטיפה את המסגרת של הקופסא
3
גוזרים על פי הסימון
4
מורחים דבק נוזלי (או סטיק) על
גבי הנייר שגזרנו
5
מדביקים על גבי הקופסא כפי שרואים בתמונה
6
מהדקים גם את הצדדים
7
מסמנים בעפרון את נייר העטיפה השני את צדי הקופסא
8
גוזרים על פי הסימון, כך שיהיו לנו 3 רצועות נייר
9
מדביקים את רצועות הנייר בצידי הקופסא
10
מהדקים את נייר העטיפה בצידי הקופסא
11
זהו! הקופסא ממוחזרת, יפה ומוכנה לשימוש חוזר
12
מאכסנים את כל הדברים היפים בקופסא המשודרגת
Show More