אטבי עץ מעוצבים ללוח מומנטו

1
1
2
2

מסמנים על הצד האחורי של מדבקת הוואשי את גודל שני האטבים

3
3

וזרים על פי הסימון

4
4

מקלפים את המדבקה

5
5

מדביקים על גבי אטב העץ

6
6

חותכים חתיכת מחוט האיכרים

7
7

תולים את החוט בין שני מגנטים ומחברים את הלוח החודשי בעזרת האטבים המעוצבים

8
8

יוני שמח, תכף לוח חדש