אטבי עץ מעוצבים ללוח מומנטו

Show More
1
2
מסמנים על הצד האחורי של מדבקת הוואשי את גודל שני האטבים
3
וזרים על פי הסימון
4
מקלפים את המדבקה
5
מדביקים על גבי אטב העץ
6
חותכים חתיכת מחוט האיכרים
7
תולים את החוט בין שני מגנטים ומחברים את הלוח החודשי בעזרת האטבים המעוצבים
8
יוני שמח, תכף לוח חדש
Show More

©2020 BY MOMENTO   |   DESIGNED BY ELINOR NAOR